Sr Seiko
#colores #portrait #retrato #amigos #colegas
(from @elektropet on Streamzoo)

CamilaLou
#contrast #portrait #colores #retrato #lomography #lomografia
(from @elektropet on Streamzoo)

Camie
#portrait #retrato #contrast #colores
(from @elektropet on Streamzoo)

iosoy
#foto #colores #portrait #retrato #autoretrato
(from @elektropet on Streamzoo)